Få svar på dine spørgsmål

Spørgsmål og svar

Her får du svarene på de spørgsmål vi får oftest

Jura og beskatning

Simply Sun er salgs- og udviklingsselskab og ikke ejer efter stiftende generalforsamling har været afholdt. Ejernes indbetalinger i forbindelse med salg af andele står enten hos advokatens klient konto i selskabets navn eller på selskabets egen bankkonto.

Du bliver ikke beskattet ved salg af din andel, hverken i Danmark eller det land hvor boligen er beliggende.

Ved Timeshare ejer man ikke noget, men har brugsretten til projektet i et antal dage/uger. I delekonceptet er man juridisk ejer af projektet, der er en bestyrelse udpeget af ejerne og man vil modtage fortjenesten ved et eventuelt salg.

Ja du står som ejer i den gældende ejerbog, der er registreret hos erhvers- og selskabsstyrelsen.

Det fulde beløb for andelen skal indbetales 14 dage før stiftende generalforsamling. Ved reservation og tilsagnserklæring for køb af andel indbetales der DKK 25.000.

Ejernes indbetalinger i forbindelse med salg af andele står enten hos advokatens klient konto i selskabets navn eller på selskabets egen bankkonto.

Der skal ikke betales ejendomsskat i Danmark og ejendomsskatten i Spanien er indeholdt i den månedlige driftsomkostning.

Vi tror på at kultur og fællesskab hører sammen. Derfor har vi valgt at man skal have bopæl i Skandinavien, for at blive en del af fællesskabet. På den måde sikrer vi det bedste udgangspunkt for et fælles sprog og forståelse for hinanden. Dette gør det også væsentlig lettere ved fordeling af uger, hvor ejerme af hver lejlighed ofte mødes fysisk en gang om året.

I det tilfælde en ejer ikke overholder sine økonomiske forpligtigelser vil beløbet i første omgang blive finansieret af ejerens depositum. Fortsætter ejeren med at misligholde sine forpligtigelser er fællesskabet i sin ret til efter 6 måneder at sælge andelen efter gældende gensalgsregler.

Bolig og økonomi

Ja alle ejere har sin egen nøgle til lejligheden.

Alle årets uger fordeles mellem ejerne. Minimum 4 uger før opholdet ligger man sin booking ind i bookingsystemet, som generer en faktura på opholdet.
Indtil 4 uger før kan bookingen aflyses. Fra 4 uger før er bookingen bindende.
Alle familier har minimum 8 uger til rådighed.
I hver lejlighed anbefales det, at man finder en bookingansvarlig, som sikrer, at alle fordelinger foregår fair og ordentligt. Ejergruppen af den enkelte lejlighed mødes 1-2 gang om året, enten fysisk i Danmark eller online. Forinden mødet sender alle f.eks. 3 uger som første prioritet og 3 uger som anden prioritet. På mødet fordeles og fastlægges ugerne. Der er som oftest ingen problemer i fordelingen, da det er meget forskelligt hvad de forskellige familier betragter som højsæson.

Forud for et kvartal af gangen.

Nej du må ikke leje din andel ud gennem eksempel Airbnb, men må derimod gerne låne den ud til familie og venner.

Hvis der er tale om mindre ting, som glas, tallerkener m.v. dækkes det af fællesudgifterne. Større ting skal dækkes af personerne der har opholdt sig i lejligheden og alle skader skal indrapporteres.

Er fastsat for de første 2 år derefter kan de stige i niveau med inflationen.

Huset er fuldt udstyret og møbleret og derudover er der MTB og racercykler, børnesenge, højstole, babydyner og juniordyner tilgængelige. Idet “foreningen” kan blive enige, må der gerne investeres i yderligere ting, som scootere, ….

Nej konceptet indeholder slutrengøring som er indeholdt i driftsomkostningen. Hvis man er der flere uger i træk, vil der blive tilbudt ugentligt rengøring.

Vi tillader desværre ikke at man i de nuværende projekter medbringer husdyr.

Nej det er ikke tilladt at ryge i lejlighederne og ved fællesområderne. Det er således kun tilladt at ryge på anviste steder.

Strøm, rengøring, forsikring, vedligehold, internet, … Derudover betaler hver person over 18 65/døgn for den uge man har råderet over lejligheden.

Den enkelte lejlighed er udstyret med tv indeholdende en tv pakke med adgang til de fleste nordiske kanaler samt internet.

Man kan sagtens booke flere uger i træk.

Du kan som udgangspunkt booke 8-10 uger, men i det tilfælde at lejligheden står tom tidligst 14 dage før man ønsker at benytte den, har man mulighed for at booke den for yderligere uger.

Ved akut opståede problemer er der mulighed for hjælp, ellers forventes der at man venter til at kontakte os i tidsrummet 9-16.

Alle projekter indeholder et gæsteværelse med bad og toilet.

Skiftedag er altid tirsdag. Så er der for det første mulighed for at få en forlænget weekend og ofte er flypriserne også de laveste om tirsdagen.

Køb, salg og finansiering

Simply Sun tilbyder gensalg af en andel, hvis man ønsker at sælge.

Man er velkommen til at købe en andel sammen med et vennepar eller familie, men vil kun være repræsenteret at en person/par ved generalforsamling og bookingmøder.

Prisen er fast for alle andele i hver lejlighed ved projektets start. Ved gensalg udbydes andelen til højstbydende…

Ejerandelen skal jvf. Juraen først udbydes til fællesskabet og derefter kan det udbydes til øvrige interesserede. Prisen fastsættes efter markedsniveauet.

Det er tilladt at købe op til 2 andele i et projekt. Dette for at en enkelt person ikke. 

Ja hvis man har tilstrækkelig friværdi i sin bolig tillader din kreditforening ofte at du finansierer dit køb via denne, men ellers skal købes finansieres via frie midler.